دانلود آهنگ گل ناز از اسی

گل گندم گل پسته گلناز گل بادوم گل پسته گلناز

گل ناز یک و یک دونه ی من می من ساغر و پیمونه ی من

قدمت روی چشام خوش اومدی روشن از روی تو شد خونه ی من

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

دانلود آهنگ گل ناز از اسی

ای امیدم کبوتر سفیدم تو از ره رسیدی به آرزوم رسیدم

به خاطر دل تو دل از همه بریدم به خاطر دل تو دل از همه بریدم

گل ناز یک و یک دونه ی من می من ساغر و پیمونه ی من

قدمت روی چشام خوش اومدی روشن از روی تو شد خونه ی من

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز

گل ناز یک و یک دونه ی من می من ساغر و پیمونه ی من

قدمت روی چشام خوش اومدی روشن از روی تو شد خونه ی من

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

ای امیدم کبوتر سفیدم تو از ره رسیدی به آرزوم رسیدم

به خاطر دل تو دل از همه بریدم به خاطر دل تو دل از همه بریدم

گل گندم گل بادوم گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

گل گندم گل بادوم … گل پسته گل ناز با دو چشون قدوبالات می کنم رازو نیاز

دانلود آهنگ گل ناز از اسی  با حجم 6 مگابایت دانلود با لینک مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.